Holmgård hemsseng

    Holmgård hemsseng 150 + nattbord + 150

    Her har vi plassbygd en hemsseng og utnyttet plassen godt med 2 stk hjørnemonterte senger på 150cm og nattbord mellom sengene. Legg også merke til innfelt kontakt og usb i nattbordkassen.

    Detter er løsninger som vi bygger etter behov og tilpasser rommer på best mulig måte.