Elvegård plassbygd familiekøye

    Elvegård plassbygd familiekøye vegg til vegg. Her er det valgt å sette inn nattbordkasse for å fylle ut ekstra lengde.