Elfa Kurv H:104 B:45 hvit

    Elfa Kurvsystem kit tråd H:104 B:45 hvit