Framskap

    Her har vi tatt utgangspunkt i ett Herregård 3-dørs framskap. Trefyllinger i overskapet og bare skuffer i underskapet.