Elvegård hemsseng med reol

    Her er det bygget sammen 2 senger med reol/nattbord på hver side av rommet. En god plassutnyttelse og 4 sengeplasser.